Savivaldybių skiriamos vienkartinės išmokos

Onkologinė liga atneša daug įvairių iššūkių, dažniausi iš jų – tai išaugusi finansinė našta dėl netekto darbingumo ar padidėjusių išlaidų, reikalingų gydymui, reabilitacijai, sveikatos stiprinimui, papildomų pagalbos, ortopedinių priemonių įsigijimui. Tikslinės socialinės ir/ar finansinės pagalbos teikimas yra priskirtas savivaldybių kompetencijai, todėl kiek savivaldybių – tiek skirtingų tvarkų, jų nuostatų, taisyklių.

Analizė dėl onkologiniams pacientams skirtų vienkartinių išmokų reglamentavimas skirtingose savivaldybėse #

Onkologiniams pacientams skirtų vienkartinių išmokų reglamentavimo skirtingose savivaldybėse analizė (parsisiųsti)

POLA lentelė apie savivaldybių skiriamas išmokas (parsisiųsti)

2024 m. kovo mėnesį POLA atnaujino šioje analizėje pateikiamą informaciją apie onkologiniams pacientams skirtų vienkartinių išmokų reglamentavimą skirtingose šalies savivaldybėse. Analizėje pateikiama apibendrinta informacija, todėl norint susipažinti su vienkartinių išmokų mokėjimo tvarka detaliau, siūlytina peržiūrėti analizėje nurodytus teisės aktus, kurie detaliai nustato vienkartinių išmokų išmokėjimo taisykles. Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės teisės aktus peržiūri ir atnaujina reguliariai, todėl atsidarius šioje analizėje pateikiamas nuorodas, prašome patikrinti, ar žiūrite į vis dar aktualią dokumento redakciją.

Kada skiriamos socialinės išmokos onkologiniams pacientams? #

Visų pirma, svarbu pažymėti, kad vienkartinė išmoka yra papildoma individualaus pobūdžio socialinė parama, skirta finansinių sunkumų patiriantiems asmenims. Dalyje savivaldybių traktuojama, kad asmens liga yra pakankama sąlyga kreiptis socialinės paramos, tačiau didžiojoje dalyje savivaldybių papildomai vertinamos  ir vidutinės asmens gaunamos pajamos. Analizės atlikimo metu reikalavimų pajamoms netaikė: Biržų r. sav., Druskininkų sav., Kalvarijos sav., Klaipėdos r. sav., Kupiškio r. sav., Pakruojo sav., Šakių r. sav., Šalčininkų r. sav., Telšių sav., Utenos r. sav., Zarasų r. sav., kurios laikytinos sektinais gerosios praktikos pavyzdžiais.

POLA pasisako už tai, kad apibrėžiant reikalavimus pajamoms būtų išlaikomos dvi sąlygos:

 • galimybė kreiptis finansinės paramos būtų sudaroma visiems onkologine liga susirgusiems asmenims, nepakankant lėšų, numatyti, kad finansinės paramos gali kreiptis tie asmenys, kurių pajamos per mėnesį yra mažesnės nei 3 Vyriausybės remiamų pajamų (VRP) dydžio suma (528 eurai), papildomai numatant tam tikrą lankstumą, faktinį pajamų dydį vertinant ne griežtai, bet tam tikro procento ribose, siekiant išvengti tokių neretai pasitaikančių atvejų, kad žmogus nebegali kreiptis dėl jam taip reikalingos paramos, nes jo pajamų suma viršija, pvz., 50 centų.
 • gaunamų pajamų vertinimas turėtų būti taikomas ne bendroms šeimos pajamoms, bet būtent sergančio asmens pajamoms – susirgus visos šeimos išlaidos ženkliai išauga, o pajamos sumažėja, be to, šis aspektas ypač aktualus drauge negyvenantiems, bet formaliai neišsituokusiems asmenims. Kaip rodo mūsų praktika, tokios situacijos nėra retos, liga visuomet ateina netikėtai, jos gydymas pareikalauja daug emocinių ir fizinių pastangų, o susitvarkyti teisinius ištuokos klausimus reikia ir jėgų, ir užtrunka pakankamai daug laiko, tuo tarpu finansinės paramos reikia čia ir dabar.

Kitas svarbus aspektas, apibrėžiantis galimybes gauti socialinę paramą susirgus, yra ligos tipas ir laikotarpis nuo ligos diagnozės nustatymo iki kreipimosi datos. 2021 m. Lietuvos savivaldybių asociacijos pateiktose rekomendacijose visoms savivaldybėms buvo pasiūlyta apibrėžti, kad paramos būtų galima kreiptis per 12 kalendorinių mėnesių patyrus sunkias traumas, susirgus ar sergant kitomis sunkiomis ar lėtinėmis ligomis. Atlikus analizę, matome, kad tai, kas tai yra sunki ar lėtinė liga, vis dar  traktuojama labai skirtingai, dalyje savivaldybių paramos gali kreiptis visi, kuriems buvo nustatyta onkologinė liga, o kitose – tik tie, kuriems liga buvo nustatyta pažengusioje stadijoje.

Savivaldybės, vienkartines išmokas skiriančios tik III-IV stadijos pacientams, nes vadovaujamasi Sunkių ligų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-12-31 įsakymu Nr. V-800: Anykščių r. savivaldybė, Kauno m. savivaldybė, Kauno r. savivaldybė, Klaipėdos r. savivaldybė, Kretingos r. savivaldybė, Raseinių r. sav., Visagino r. sav.

Savivaldybės, kuriose galimas vienkartinių išmokų skyrimas visiems onkologiniams pacientams, bet taip pat referuojama ir į Sunkių ligų sąrašą (pvz., ir dėl to diferencijuojamas išmokų dydis): Akmenės r. sav., Anykščių r. sav., Joniškio r. sav., Kelmės r. sav., Lazdijų r. sav., Marijampolės sav., Pakruojo r. sav., Panevėžio r. sav., Panevėžio r. sav., Plungės r. sav., Prienų r. sav., Radviliškio r. sav., Rokiškio r. sav., Skuodo r. sav., Šiaulių r. sav., Šilutės r. sav., Širvintų r. sav., Švenčionių r. sav., Ukmergės r. sav., Varėnos r. sav., Vilkaviškio r. sav.

Savivaldybės, kuriose nėra numatyta vienkartinių išmokų atskirai pažymint onkologinių susirgimų, bet galima kreiptis susirgus: Klaipėdos m. sav., Molėtų r. sav., Neringos sav., Palangos m. sav., Vilniaus r. sav. nėra numačiusios atskiros išmokos onkologiniams ligoniams, tačiau kompensuojamos vaistų, gydymo išlaidos visiems ligoniams, įskaitant ir onkologinius pacientus.

Savivaldybės, kuriose nėra numatyta skirti vienkartinių išmokų susirgusiems: Tauragės ir Jurbarko raj. savivaldybės nenumačiusios vienkartinių išmokų nei onkologiniams pacientams, nei ligos atveju.

POLA pasisako už tai, kad tikslinės paramos galėtų kreiptis visi onkologine liga susirgę asmenys, nepriklausomai nuo to, kurioje stadijoje ji buvo nustatyta. Sąsaja su Sunkių ligų sąrašu,patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-12-31 įsakymu Nr. V-800, yra ydinga, kadangi minėtas įsakymas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos išaiškinimą buvo priimtas visai kitu tikslu – įgyvendinant Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, todėl šis sąrašas neturėtų būtų naudojamas apibrėžti sąlygas kitoms lengvatoms ar socialinei paramai gauti.

Pažymėtina, kad daugelis savivaldybių išmokas sieja su taikomu aktyviu gydymu, tačiau apibrėžia skirtingą laikotarpį, pvz., Kazlų Rūdos sav. nustačiusi, kad tikslinė išmoka skiriama asmenims, kuriems per 6 mėnesius iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas; Marijampolės r. sav. nustačiusi, kad tikslinė pašalpa skiriama sergantiems onkologine liga – jeigu per 12 mėn. iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis ar chemoterapinis gydymas); Panevėžio m. sav. nustačiusi, kad išmoka skiriama susirgus ligomis, jei kreipiamasi per 36 mėn. nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Dažniausiai apibrėžta, kad pacientai gali kreiptis vieną kartą per 12 mėn., kai atitinka vienkartinių išmokų skyrimo kriterijus, pvz., Pasvalio r. sav. tuo atveju, kai pacientui taikomas aktyvus gydymas, jis gali kreiptis dėl vienkartinės išmokos vieną kartą per metus. Didžiojoje dalyje savivaldybių dažnis numatytas. Nenumatyta – Druskininkų sav., Joniškio r. sav., Pagėgių sav., Kretingos r., Rietavo sav., Vilkaviškio r. sav.

POLA pasisako už tai, kad aktyviame gydyme esantys asmenys paramos galėtų kreiptis vieną kartą per 12 mėn.

Kokia forma skiriamos vienkartinės išmokos? #

Šiuo metu savivaldybės taiko skirtingus vienkartinių išmokų skyrimo mechanizmus, vienos savivaldybės vėžiu sergantiems pacientams skiria (i) paramą, nepriklausomai nuo paciento patirtų išlaidų ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų; (ii) kitos savivaldybės taiko modelį, kai yra kompensuojamos jau patirtos išlaidos, pvz., vaistams, medicininėms priemonėms, transportui, brangiems tyrimams ir kt., ir prašoma pateikti išlaidų faktą pagrindžiančius dokumentus; (iii) didžioji dalis savivaldybių nustato, jog onkologiniai pacientai gali kreiptis dėl paramos skyrimo arba išlaidų kompensavimo.

Pažymėtina, kad POLA ne kartą yra atkreipusi dėmesį ir siūliusi atsisakyti ydingos praktikos paramą susieti su kompensaciniu mechanizmu, kadangi (i) dalis asmenų dėl to praranda galimybes gauti paramą, t. y. reikalaujama, kad pacientai pateiktų dokumentus, pagrindžiančius jau patirtų išlaidų faktą, o dėl mažų pajamų jie tokių išlaidų patirti negali, pvz., kad įsigytų vaistų, apmokėtų brangų gydymą ir kt. (ii) reikalavimas pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus yra neproporcinga administracinė našta tiek sergantiems, tiek savivaldybėms. Parama turėtų būti skiriama kaip tikslinės lėšos, o ne išlaidų kompensacija.

Savivaldybės, taikančios kompensacijos mechanizmą, t. y. dengiamos jau patirtos išlaidos:

Akmenės r. sav., Biržų r. sav., Joniškio r. sav., Kalvarijos sav., Kėdainių r. sav., Klaipėdos sav., Molėtų r. sav., Neringos m. sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Šiaulių m. sav., Širvintų r. sav., Švenčionių r. sav., Trakų r. sav., Ukmergės r. sav., Vilniaus m. sav., Visagino m. sav.

Kas lemia išmokų sumą, kaip jos diferencijuojamos? #

Išmokų dydžiai vis dar skiriasi, priklausomai nuo savivaldybės, išliko išmokų diferencijavimas pagal ligos stadijas, pvz., III-IV ir I-II stadijos, aktyvus ar tęstinis gydymas. Taip pat yra skirtingos galimybės gauti kompensavimą už vaistus, gydymą, medicinines pagalbos priemones ir kt.

POLA siūlymai – visose savivaldybėse taikyti artimus išmokų dydžius, nustatant minimalų BSI ar VRP. Taip pat siūlytina visoms savivaldybėms nustatyti alternatyvią galimybę pacientams kreiptis dėl tikslinės paramos, skirtos vaistų, maisto papildų, vitaminų, medicininių, techninės pagalbos priemonių (akiniai, inhaliatoriai, klausos aparatai, insulino pompos, kraujospūdžio matuokliai ir (ar) kitos priemonės), sveikatos priežiūros paslaugų, gydytojų konsultacijų, tyrimų, reabilitacijos paslaugų, odontologo paslaugų ir burnos sveikatai skirtų priemonių, įsigijimui/apmokėjimui, taikant ne mažesnę nei 3 VRP.

Kas gali kreiptis? #

Asmuo (šeima), kurio gyvenamoji vieta yra deklaruota toje savivaldybėje bei parama savivaldybėje skiriama ir tiems, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, nėra įrašyti į Gyventojų registrą, patikrinus duomenis, surašius buities tyrimo aktą.

Dėl pašalpos taip pat gali kreiptis ir kitas šeimos narys, globėjas (rūpintojas), jam atstovaujantis asmuo. Nemažai savivaldybių vis dar nėra aiškiai apibrėžusios, ar gali kreiptis tik asmuo, ar ir jo artimasis/įgaliotinis.

Jūs galite gauti nemokamą POLA teisininko konsultaciją #

Onkologiniams pacientams ar jų artimiesiems kylant klausimų, neaiškumų, abejojant dėl išmokos (ne)skyrimo aplinkybių, kviečiame registruotis POLA teisinei konsultacijai. POLA kortelės turėtojams jos teikiamos nemokamai.

Konsultacija suteikiama užpildžius konsultacijų anketą POLA tinklapyje, paskambinus ir užsiregistravus tel. +370 606 07257. arba parašius el. paštu konsultacijos@pola.lt. Konsultacijos teikiamos telefonu Jums patogiu metu.

Trumpą teisinio klausimo aprašymą (anonimiškai) paskelbsime tinklalapyje – atsakymas padės ir kitiems pacientams.

Siekdami pagerinti naršymo kokybę šioje svetainėje naudojame slapukus. Paspaudęs „sutinku“ sutinki su šia Privatumo politika ir joje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Tu gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padarysi pakeitęs savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Daugiau informacijos rasi privatumo politikos skiltyje. View more
Cookies settings
Patvirtinti
Privatumo politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatumo politika

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, įmonės kodas: 302704554, registracijos adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas (toliau – „POLA“), įsipareigoja užtikrinti svetainės lankytojų (toliau – „Lankytojai“) asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis POLA interneto svetaine https://pola.lt/ (toliau – „Svetainė“) ir joje esančiu turiniu. Lankantis Svetainėje, POLA arba POLA įgalioti paslaugų teikėjai pasitelkia įvairias technologijas duomenų išsaugojimui tam, kad Lankytojų naudojimasis Svetaine būtų patogesnis ir saugesnis, o siūlomos paslaugos būtų aktualesnės. Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) sukurta tam, kad Lankytojai sužinotų daugiau informacijos apie Svetainėje naudojamas technologijas. 1. BENDRA INFORMACIJA APIE SLAPUKUS Svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Jie leidžia Jūsų poreikiams pritaikyti Svetainės veikimą, taip pat palengvina naršymą ir naudojimąsi Svetaine. Slapukai – kas tai? Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Lankytojo interneto naršyklė apsilankant Svetainėje patalpina Lankytojo kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia Svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:
 • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);
 • naršyklės tipas;
 • demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis);
 • duomenys apie tai, kaip Lankytojas naršo Svetainėje (kuriose sekcijose lankotės, kuo konkrečiai domitės).
Tikslai, kuriais POLA naudoja slapukus Slapukais siekiame:
 • užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą; POLA naudoja slapukus palaikant POLA saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus Svetainėje;
 • gerinti Svetainės veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Lankytojai apsilanko Svetainėje iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
 • atpažinti sugrįžtančius Svetainės Lankytojus; parodyti tinkamą informaciją Lankytojams; išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams Lankytojams;
 • analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote;
 • išmatuoti į mūsų Svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;
 • tikslinei rinkodarai, reklamai; naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų Svetainėje, tiek ir už jos ribų.

2. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI Kiekvieną kartą Jums apsilankius Svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius Svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje, ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje. Visi mūsų naudojami slapukai gali būti naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu. Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Svetainės puslapio viršuje iškylančioje slapukų juostoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalėsime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks Svetainė. Žemiau išvardijame pagrindinius Svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis ir renkamus duomenis. Būtinieji slapukai
 • Šie slapukai Svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose, anketose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų Svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų.
Funkciniai slapukai
 • Naudojant šiuos slapukus Lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba Lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse.
Analitiniai slapukai
 • Analitiniai slapukai parodo, ar Lankytojas jau buvo lankęsis Svetainėje. Šie anoniminiai slapukai padeda sekti Lankytojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Svetainės naudojimą ir padeda tobulinti Svetainės veikimą.
Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai
 • Šie slapukai leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą Svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad tai padėtų matuoti reklamos efektyvumą.

3. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI Gali būti, jog svetainės „Facebook“, „Twitter“, „Youtube“, „Linkedin“ ir kitos trečiųjų šalių priemonės nustato slapukus, kad būtų galima dalintis turiniu socialiniuose tinkluose arba rengti su prieiga susijusią statistiką. Slapukų buvimas, skaičius ir statusas gali priklausyti nuo to, kaip atitinkamomis platformomis naudojotės prieš apsilankydami Svetainėje arba joje lankydamiesi. Turėtumėte pasidomėti, kokios politikos socialinių tinklų slapukų klausimu laikosi atitinkamos interneto svetainės.
SLAPUKŲ ATSISAKYMAS, BLOKAVIMAS Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai. Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė. Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus slapukų pagalba surinktus ir tvarkomus duomenis, kreipdamiesi elektroniniu paštu info@pola.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu. Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/. Visgi, jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios Svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.
BENDROSIOS NUOSTATOS Duomenų tvarkymo pagrindai ir terminai Elektroninės prekybos, POLA kortelės išdavimo ir administravimo, sutarčių su savanoriais ir paslaugų teikėjais vykdymo tikslais asmens duomenis tvarkome ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu pagrindu (sutarties sudarymas ir vykdymas). Elektroninės prekybos, sutarčių su savanoriais ir paslaugų teikėjais vykdymo tikslais duomenis saugosime 5 metus nuo sutartinių santykių pabaigos. POLA kortelės išdavimo ir administravimo tikslu tvarkomus duomenis saugosime tol, kol nenutrauksite naudojimosi kortele, pateikdami mums prašymą. Paminėtais tikslais tvarkomi duomenis yra būtini tikslams pasiekti, be asmens duomenų įvardintų tikslų pasiekti negalėtume. Komunikacija elektroniniu paštu Vykdant elektroninę komunikaciją Jūsų pateikiamų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti šią komunikaciją ir joje pateikti tam tikrus duomenis. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties sudarymas ir vykdymas (jeigu esame ją su Jumis sudarę), teisėtas interesas (pavyzdžiui, jeigu esate juridinio asmens darbuotojas) bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas. Be sutarties sudarymo ir vykdymo, Jūsų duomenys tvarkomi vidaus administravimo tikslu. Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai komunikuojate elektroniniu paštu. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, elektroninės darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose. Duomenų gavėjai Jūsų asmens duomenis galime perduoti IT, serverio ir pašto paslaugų teikėjams, advokatams, teisininkams, teismams ir kitoms valstybės institucijoms. POLA kortelės turėtų asmens duomenis papildomai galime perduoti POLA organizacijos nariams. Duomenų subjektų teisės Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. Ši Politika gali būti POLA atnaujinama. POLA informuos Lankytojus apie atnaujinimus, Svetainėje pateikdama naują Politikos versiją. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Politikos versiją. Ši Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.
Save settings