Kaip pasirūpinti savo sveikata ir prisidėti, kad gydymas būtų kuo sėkmingesnis?

Kaip galėčiau geriau pasirūpinti savo sveikata? #

Net 50 proc. mūsų sveikatos priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo, o tik 20 proc. lemia genai, aplinka – taip pat tik 20 proc. ir tik 10 proc. – medicinos bei sveikatos apsaugos kokybė. Todėl labai svarbu sveikata domėtis ir rūpintis kuo anksčiau, o pradėti niekada nėra per vėlu.

Geriau pasirūpinti savo sveikata galėsite, jei:

 • Žinosite savo sveikatos istoriją (ūmios ir lėtinės ligos, hospitalizacijų datos ir priežastys, alerginės reakcijos, turimi skiepai, vartojami vaistai, maisto papildai ir pan.).
 • Domėsitės savo liga, sveikatos būkle (kokia tai liga, jos įtaka gyvybinėms funkcijoms, kokie galimi gydymo būdai, galimybės pasveikti, gyventi įprastą gyvenimą ir t.t.).
 • Kaupsite su sveikatos būkle susijusius išrašus (tyrimų rezultatus, aprašus ir pan.).
 • Žinosite visų vartojamų vaistų pavadinimus, dozes, paskirtį.
 • Gebėsite gydytojui apibūdinti savijautą, jaučiamus negalavimus, simptomus, savijautos pokyčius, pastebėtus pašalinius gydymo (vaistų) poveikius.
 • Vizito metu užduosite gydytojui klausimus, pasitikslinsite neaiškią informaciją.
 • Užsirašysite gydytojo pateiktas instrukcijas ir atsakymus.
 • Pateiksite savo nuomonės gydytojui, kai bus priimami sprendimai dėl Jūsų gydymo.
 • Perskaitysite medicinines formas prieš jas pasirašydami.
 • Žinosite savo teisę pasirinkti gydymo įstaigą, gydytoją, gauti sveikatos priežiūros paslaugas per nustatytus terminus.

Kiekvienam turi rūpėti jo ir jo artimųjų sveikata. Sveikatos priežiūros įstaigose lankykitės ne tik susirgę ar pajutę tam tikrus negalavimus, bet ir profilaktiškai. Pasirinkite gydytoją, kuriuo pasitikite, tuomet pasitikėkite gydytoju, kurį pasirinkote. Kurkite sąžiningumu ir pasitikėjimu paremtą santykį. Į konsultacijas ateikite pasiruošę, apgalvoję, ką pasakysite ir ko paklausite. Atminkite, kad kuo daugiau informacijos apie save pateiksite, tuo tikslesnės bus rekomendacijos.Paprašykite, kad Jus lydėtų šeimos narys ar kitas artimas žmogus, draugas.

Kokią informaciją apima mano sveikatos istorija? #

Kaupkite visus įrašus apie savo sveikatos istoriją ir dalinkitės informacija su savo sveikatos priežiūros komanda. Prisiminkite, kuo daugiau duomenų turėsite – tuo geresnius sprendimus dėl Jūsų gydymo galės priimti gydytojai. Jūsų ligos istorija apima informaciją apie: visas Jūsų sveikatos būkles ir ligas, alergijas, nepageidaujamas reakcijas ir jautrumą vaistinėms medžiagoms, skiepus, buvusias hospitalizacijas, vartojamus vaistus ir maisto papildus (vitaminus,  vaistažolių produktus).

Kaip į savo sveikatos priežiūros procesą įtraukti šeimos narį ar draugą? #

Rekomenduojama, o kartais net būtina į savo sveikatos priežiūros procesą įtraukti šeimos narį ar draugą, kuris:

 • Padėtų užsiregistruoti vizitams ar tyrimams.
 • Lydėtų lankantis pas šeimos gydytoją, gydytojus specialistus ar atliekant tyrimus.
 • Padėtų pasiruošti vizitui (aptartų, ką papasakosite gydytojui, ko paklausite, ko prašysite).
 • Vizito metu užduotų rūpimus klausimus, užsirašytų gydytojo pastebėjimus, rekomendacijas.
 • Peržiūrėtų sutikimo dėl gydymo formas.
 • Po vizito aptartų, ar viską vienodai supratote, primintų gydytojo nurodymus.
 • Galėtų padėti jungiantis ir naudojantis www.esveikata.lt sistema.
 • Žinotų su kuo susisiekti, jei Jūsų būklė pablogėtų.
 • Kalbėtų Jūsų vardu, jei pats negalėtumėte to padaryti.
 • Žinotų Jūsų pageidavimus dėl gaivinimo ir gyvybės palaikymo.

Jei mano mama/tėtis nemoka naudotis el. sveikata, ar aš galiu būti įgaliotu asmeniu, matyti jų sveikatos istoriją, registruoti pas gydytoją? #

Mamos/tėčio šeimos gydytojas gali Jus nurodyti esveikata.lt sistemoje kaip įgaliotą asmenį ir galėsite matyti bei tvarkyti ir mamos/tėčio profilį, siuntimus, receptus, registracijas. Tikslinga būtų kartu su tėvais nueiti pas jų šeimos gydytoją ir sutvarkyti.

Kaip prisidėti, kad gydymas būtų kuo sėkmingesnis? #

Vizito pas gydytoją metu aktyviai dalyvaukite pokalbyje ir klauskite visų Jums rūpimų klausimų, pvz.:

 • Koks gydymas man gali būti skirtas, ar galiu rinktis?
 • Kokia siūlomo gydymo esmė, kaip jis vyks ir kiek truks?
 • Ar man siūlomas efektyviausias esamas gydymas?
 • Kada tikėtis gydymo rezultatų?
 • Kokie siūlomo gydymo privalumai ir trūkumai?
 • Kokie šalutiniai reiškiniai gali pasireikšti? Kokie iš jų būdingi, o kada vertėtų sunerimti ar skubiai kreiptis į gydytoją?
 • Ar galiu pasitarti su kitu gydytoju ir kaip tai padaryti? Ar galiu atsisakyti siūlomo gydymo?
 • Kokios galimos pasekmės?
 • Ar galėsiu gydymą tęsti, jei persigalvosiu? Kokia galimybė pasveikti sergant tokiu vėžiu kaip mano?
 • Ar visiškai pagysiu, ar gydymas tik sustabdys ligos plitimą?
 • Ar baigus gydymą reikės ko nors saugotis ar ypatingai prisižiūrėti? Kaip liga ir gydymas paveiks mano gyvenimą?
 • Kaip dėl gydymo gali keistis mano profesinis, asmeninis, lytinis gyvenimas, laisvalaikis?
 • Ar gydymo metu galėsiu dirbti?
 • Ar po gydymo galėsiu susilaukti vaikų?
 • Ar turėsiu laikytis specialios dietos, keisti mitybos, fizinio aktyvumo įpročius?
 • Kur kreiptis psichologinės, socialinės pagalbos?

Ar žinote, kad POLA teikia nemokamas psichologines, teisines ir mitybos konsultacijas POLA kortelės turėtojams ir jų artimiesiems? Konsultacija suteikiama užpildžius konsultacijų anketą POLA puslapyje, paskambinus ir užsiregistravus tel. +370 606 07257 arba parašius el. paštu konsultacijos@pola.lt

Domėkitės savo liga

Paprašykite savo gydytojo pasidalinti pacientams skirtais leidiniais, lankstinukais ir kita lengvai supranta informacija, kad galėtumėte daugiau sužinoti apie savo diagnozę, medicininius tyrimus ir gydymą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkretų vėžio tipą, naršykite internete arba nueikite į biblioteką. Atminkite, kad ne visa internete esanti informacija yra kokybiška. Gydytojas, sveikatos priežiūros komanda, pacientų organizacijos ir paramos grupės gali pateikti patikimų svetainių sąrašą.

 • Paprašykite savo gydytojo pasidalinti pacientams skirtais leidiniais, lankstinukais ir kita lengvai supranta informacija, kad galėtumėte daugiau sužinoti apie savo diagnozę, medicininius tyrimus ir gydymą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkretų vėžio tipą, naršykite internete arba nueikite į biblioteką. Atminkite, kad ne visa internete esanti informacija yra kokybiška. Gydytojas, sveikatos priežiūros komanda, pacientų organizacijos ir paramos grupės gali pateikti patikimų svetainių sąrašą.
 • Dalyvaukite virtualiose pacientų bendruomenėse.
 • Kaupkite visus įrašus apie savo ligos istoriją ir pasidalinkite naujausia informacija su savo sveikatos priežiūros komanda. Prisiminkite, kuo daugiau duomenų turėsite – tuo geresnius sprendimus dėl Jūsų gydymo galės priimti gydytojas.
  Jūsų ligos istorija apima informaciją apie:
  • Visas Jūsų sveikatos būkles ir ligas;
  • Alergijas, nepageidaujamas reakcijas ir jautrumą vaistinėms medžiagoms;
  • Buvusias hospitalizacijas;
  • Skiepus;
  • Vartojamus vaistus ir maisto papildus (vitaminus, vaistažolių produktus).


Gydant onkologinę ligą, svarbiausia išsaugoti ir kaupti šiuos duomenis:
·      Turėkite vėžio diagnozę įrodančius tyrimus – histologinio atsakymo kopiją su smulkiai aprašytu mikroskopiniu vaizdu, pagrindinių tyrimų – kompiuterinės tomografijos (KT), magnetinio rezonanso tomografijos (MRT), pozitronų emisijos tomografijos (PET) – medicininius vaizdus;
·      Išsaugokite visas stacionarinio gydymo išrašų kopijas;
·      Jei buvo atlikti genetiniai tyrimai, būtinai apie tai informuokite savo artimuosius ir pasidalinkite su jais duomenimis apie rastus genetinius sutrikimus;
·      Žinokite savo tėvų, brolių, seserų ligas, ypač kurios gali būti genetiškai paveldimos.
Savo ligos istoriją, išrašytus receptus ir medicininius vaizdus galite matyti prisijungę per www.esveikata.lt Prie savo duomenų e-sveikatos sistemoje galite suteikti galimybę prisijungti ir savo artimiesiems.
 • Atsakingai vartokite Jums skirtus vaistus:
  • Įsitikinkite, ar žinote visų savo vartojamų vaistų pavadinimus, dozes bei kokiam tikslui jie skirti. Tik teisingai vartojant vaistus, bus užtikrintas jų įsisavinimas ir efektyvumas.
  • Įspėkite gydytojus ir slaugytojus, jei turite alergiją tam tikriems vaistams.
  • Paprašykite gydytojo pateikti informaciją raštu apie Jums skirtus vaistus ir galimą jų šalutinį poveikį.
  • Vartodami vaistus, griežtai laikykitės gydytojo nurodymų.
  • Būtinai informuokite savo gydytoją apie visus savo vartojamus vaistus, papildus, vaistažolių preparatus ar kitus nereceptinius vaistus. Tai labai svarbu, nes kai kurios sąveikos tarp medikamentų gali būti pavojingos.
  • Įspėkite gydantį gydytoją, jei vartojate natūralius preparatus, nes jie gali turėti įtakos vaistų efektyvumui.
  • Jei vaisto pavadinimas Jums nepažįstamas ar niekada anksčiau nesate jo vartoję, įsitikinkite, kad jis tikrai skirtas Jums.
  • Galite pasinaudoti mobiliosiomis aplikacijomis, kurios Jums primins laiku išgerti medikamentus ir praneš, kai tabletės eis į pabaigą.

Ar žinote, kad:
• Su POLA mobiliąja programėle galite lengviau kontroliuoti ligos ar jos gydymo sukeltus nepageidaujamus simptomus:
• Registruoti, kaupti ir reguliariai atnaujinti informaciją;
• Atsisiųsti, peržiūrėti ir palyginti Jūsų simptomus, jų dinamiką, pasidalinti su Jus gydančiu gydytoju ar artimaisiais;
• Greitai ir paprastai pasilyginti, ar Jums būdingi simptomai taip pat pasireiškia ir kitiems tos pačios diagnozės pacientams.
Daugiau apie programėlę ir jos diegimą rasite www.pola.lt

Vaizdo įrašas. Kaip pasikeičia gyvenimas susirgus? #

Kviečiame žiūrėti „Odontologai pataria“laidos su Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadove Neringa Čiakienė įrašą. Jos metu Neringa Čiakienė papasakojo, kas būtent keičiasi onkologinio ligonio gyvenime, kokios pagalbos galima sulaukti, kur jos kreiptis, ką svarbu žinoti apie darbo galimybes bei kaip keičiasi gyvenimas jau po ligos.

Susisiekite su POLA pacientų gidais #

Jei turite dar klausimų – kreipkitės į POLA pacientų gidus. Šie POLA savanoriai, kurie patys yra/buvo onkologiniai pacientai arba jų artimieji, padės susiorientuoti, kaip išspręsti praktinius gyvenimo klausimus, tokius kaip išmokos, nedarbingumo nustatymo procedūros, paaiškins, kokią pagalbą gali suteikti POLA. Šie savanoriai padės sergantiesiems ar jų artimiesiems nepasiklysti informacijos apie ligą gausoje, įkvėps kasdienybėje ir neš viltį gyvenimui.

Siekdami pagerinti naršymo kokybę šioje svetainėje naudojame slapukus. Paspaudęs „sutinku“ sutinki su šia Privatumo politika ir joje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Tu gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padarysi pakeitęs savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Daugiau informacijos rasi privatumo politikos skiltyje. View more
Cookies settings
Patvirtinti
Privatumo politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatumo politika

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, įmonės kodas: 302704554, registracijos adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas (toliau – „POLA“), įsipareigoja užtikrinti svetainės lankytojų (toliau – „Lankytojai“) asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis POLA interneto svetaine https://pola.lt/ (toliau – „Svetainė“) ir joje esančiu turiniu. Lankantis Svetainėje, POLA arba POLA įgalioti paslaugų teikėjai pasitelkia įvairias technologijas duomenų išsaugojimui tam, kad Lankytojų naudojimasis Svetaine būtų patogesnis ir saugesnis, o siūlomos paslaugos būtų aktualesnės. Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) sukurta tam, kad Lankytojai sužinotų daugiau informacijos apie Svetainėje naudojamas technologijas. 1. BENDRA INFORMACIJA APIE SLAPUKUS Svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Jie leidžia Jūsų poreikiams pritaikyti Svetainės veikimą, taip pat palengvina naršymą ir naudojimąsi Svetaine. Slapukai – kas tai? Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Lankytojo interneto naršyklė apsilankant Svetainėje patalpina Lankytojo kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia Svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:
 • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);
 • naršyklės tipas;
 • demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis);
 • duomenys apie tai, kaip Lankytojas naršo Svetainėje (kuriose sekcijose lankotės, kuo konkrečiai domitės).
Tikslai, kuriais POLA naudoja slapukus Slapukais siekiame:
 • užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą; POLA naudoja slapukus palaikant POLA saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus Svetainėje;
 • gerinti Svetainės veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Lankytojai apsilanko Svetainėje iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
 • atpažinti sugrįžtančius Svetainės Lankytojus; parodyti tinkamą informaciją Lankytojams; išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams Lankytojams;
 • analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote;
 • išmatuoti į mūsų Svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;
 • tikslinei rinkodarai, reklamai; naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų Svetainėje, tiek ir už jos ribų.

2. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI Kiekvieną kartą Jums apsilankius Svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius Svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje, ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje. Visi mūsų naudojami slapukai gali būti naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu. Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Svetainės puslapio viršuje iškylančioje slapukų juostoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalėsime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks Svetainė. Žemiau išvardijame pagrindinius Svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis ir renkamus duomenis. Būtinieji slapukai
 • Šie slapukai Svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose, anketose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų Svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų.
Funkciniai slapukai
 • Naudojant šiuos slapukus Lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba Lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse.
Analitiniai slapukai
 • Analitiniai slapukai parodo, ar Lankytojas jau buvo lankęsis Svetainėje. Šie anoniminiai slapukai padeda sekti Lankytojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Svetainės naudojimą ir padeda tobulinti Svetainės veikimą.
Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai
 • Šie slapukai leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą Svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad tai padėtų matuoti reklamos efektyvumą.

3. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI Gali būti, jog svetainės „Facebook“, „Twitter“, „Youtube“, „Linkedin“ ir kitos trečiųjų šalių priemonės nustato slapukus, kad būtų galima dalintis turiniu socialiniuose tinkluose arba rengti su prieiga susijusią statistiką. Slapukų buvimas, skaičius ir statusas gali priklausyti nuo to, kaip atitinkamomis platformomis naudojotės prieš apsilankydami Svetainėje arba joje lankydamiesi. Turėtumėte pasidomėti, kokios politikos socialinių tinklų slapukų klausimu laikosi atitinkamos interneto svetainės.
SLAPUKŲ ATSISAKYMAS, BLOKAVIMAS Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai. Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė. Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus slapukų pagalba surinktus ir tvarkomus duomenis, kreipdamiesi elektroniniu paštu info@pola.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu. Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/. Visgi, jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios Svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.
BENDROSIOS NUOSTATOS Duomenų tvarkymo pagrindai ir terminai Elektroninės prekybos, POLA kortelės išdavimo ir administravimo, sutarčių su savanoriais ir paslaugų teikėjais vykdymo tikslais asmens duomenis tvarkome ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu pagrindu (sutarties sudarymas ir vykdymas). Elektroninės prekybos, sutarčių su savanoriais ir paslaugų teikėjais vykdymo tikslais duomenis saugosime 5 metus nuo sutartinių santykių pabaigos. POLA kortelės išdavimo ir administravimo tikslu tvarkomus duomenis saugosime tol, kol nenutrauksite naudojimosi kortele, pateikdami mums prašymą. Paminėtais tikslais tvarkomi duomenis yra būtini tikslams pasiekti, be asmens duomenų įvardintų tikslų pasiekti negalėtume. Komunikacija elektroniniu paštu Vykdant elektroninę komunikaciją Jūsų pateikiamų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti šią komunikaciją ir joje pateikti tam tikrus duomenis. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties sudarymas ir vykdymas (jeigu esame ją su Jumis sudarę), teisėtas interesas (pavyzdžiui, jeigu esate juridinio asmens darbuotojas) bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas. Be sutarties sudarymo ir vykdymo, Jūsų duomenys tvarkomi vidaus administravimo tikslu. Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai komunikuojate elektroniniu paštu. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, elektroninės darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose. Duomenų gavėjai Jūsų asmens duomenis galime perduoti IT, serverio ir pašto paslaugų teikėjams, advokatams, teisininkams, teismams ir kitoms valstybės institucijoms. POLA kortelės turėtų asmens duomenis papildomai galime perduoti POLA organizacijos nariams. Duomenų subjektų teisės Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. Ši Politika gali būti POLA atnaujinama. POLA informuos Lankytojus apie atnaujinimus, Svetainėje pateikdama naują Politikos versiją. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Politikos versiją. Ši Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.
Save settings