Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Kaip sužinoti, kokios sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos nemokamai, o už kurias sveikatos priežiūros paslaugas reikia sumokėti? #

Taip, galima. Asmenims yra užtikrinama teisė pasirinkti tiek sveikatos priežiūros įstaigą, tiek ir sveikatos priežiūros specialistą. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir specialistą yra siejama su skirtingais ir individualiais asmens poreikiais.

Informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigą ir specialistus teikia:

 • Sveikatos priežiūros įstaiga;
 • Sveikatos apsaugos ministerija;
 • Valstybinės ligonių kasos (toliau – VLK) ir Teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) (tik apie tas gydymo įstaigas kurios yra sudariusios sutartis dėl paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF).

Šiuo metu daugelis sveikatos priežiūros įstaigų informaciją apie save pateikia internetiniuose tinklalapiuose. Neradus dominančios informacijos internetiniame tinklalapyje galima kontaktiniais telefonais į atitinkamą gydymo įstaigą kreiptis tiesiogiai.

Papildomai informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigą ir specialistus galima rasti:

 • www.esveikata.lt – šiame internetiniame puslapyje prieinama išankstinė pacientų registracijos sistema (toliau – IPRS) skirta išankstinei pacientų registracijai. Sistemoje veikianti paieškos funkcija, pacientams leidžia išsirinkti ir užsiregistruoti pas norimą gydytoją, pagal gydytojo specialybę, norimą paslaugą, gydymo įstaigą arba savivaldybę.
 • www.pincetas.lt – socialinė platforma, kurioje yra pateikiama informacija apie gydytojus bei gydymo įstaigas iš viešai valstybinių įstaigų skleidžiamos informacijos. Papildomai pacientams sudaroma galimybė pateikti atsiliepimus apie konkrečių gydytojų bei gydymo įstaigų veiklą, skelbiant savo nuomones ir vertinimus dėl atskirų gydytojų ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiamų paslaugų kokybės. Pažymėtina, kad platforma yra visuomenės informavimo priemonė, kontroliuojama Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos.

Kaip sužinoti, kokios sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos nemokamai, o už kurias sveikatos priežiūros paslaugas reikia sumokėti? #

Asmenims apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – PSD) yra kompensuojamos ne tik sveikatos priežiūros paslaugos, bet ir vaistai. Asmenims turi būti suteikiama informacija, kokios sveikatos priežiūros paslaugos ir vaistai yra kompensuojami PSDF lėšomis.

Pacientui turi būti prieinama aiški ir suprantama informacija, kada kyla poreikis primokėti už tam tikras paslaugas ar vaistus bei koks yra šių priemokų dydis.

Informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų kompensavimą teikia:

 • Sveikatos priežiūros įstaiga;
 • Vaistinė;
 • VLK arba TLK.

Gydymo įstaigos, turinčios sutartį su TLK, privalo užtikrinti, kad jų aptarnaujamiems PSD apdraustiems gyventojams būtų suteiktos visos atitinkamose normose ir specialistų pareiginėse instrukcijose numatytos paslaugos, kad valstybės laiduojamos paslaugos būtų teikiamos nemokamai ir už šias paslaugas iš paciento nebūtų reikalaujama papildomo mokesčio (jei teisės aktai nenustato kitaip). Šeimos gydytojai, skirdami tyrimus, privalo vadovautis Šeimos gydytojo norma ir teisės aktais, reglamentuojančiais reikalingų paslaugų teikimą. Konsultuojantys gydytojai specialistai tyrimus taip pat skiria vadovaudamiesi atitinkamos specialybės medicinos normoje apibrėžta kompetencija ir įvertinę kiekvieno atvejo klinikinius požymius.

Šeimos gydytojas, jei reikia, gali paskirti nemokamai atlikti šiuos laboratorinius tyrimus: hematologinį kraujo tyrimą pirminės sveikatos priežiūros specifikai pritaikytu analizatoriumi;

 • Šlapimo tyrimą juostele (su analizatoriumi);
 • CRB ir / arba ENG;
 • Glikemijos kiekio kraujyje tyrimą;
 • Cholesterolio kiekio kraujyje tyrimą (asmenims nuo 40 m. amžiaus ar esant šeimyninei anamnezei, antsvoriui, sergant kai kuriomis ligomis, tarp jų – endokrininėmis);
 • Kalio ir natrio, kreatinino, šlapalo (urea) kraujo serume tyrimą;
 • Gliukozės toleravimo mėginį;
 • Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo tyrimą (-us) ir (ar) kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymo tyrimą asmenims, kuriems paskirta planinė operacija;
 • Alanininės transaminazės (ALAT), asparagininės transaminazės (ASAT), šarminės fosfatazės (ŠF), gama-gliutamil transferazės (GGT) tyrimus;
 • Bilirubino tyrimus;
 • Tireotropinio hormono (TTH) ir laisvo tiroksino (FT4) tyrimus;
 • Prostatos specifinio antigeno tyrimą (pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo);
 • Geležies kiekio kraujyje tyrimą;
 • Mikroalbumino kiekio šlapime tyrimus;
 • Protrombino laiko (INR) tyrimą kraujo krešumo sistemos būklei įvertinti pacientui, kuriam paskirtas gydymas geriamaisiais netiesioginio veikimo antikoaguliantais (Warfarinum, Acenocoumarolum);
 • Glikozilinto hemoglobino tyrimą pacientui, kuriam pagal sąrašą paskirtas cukrinio diabeto gydymas.

Taigi apdraustiesiems PSD kreipiantis į gydymo įstaigą, prie kurios jie yra prisirašę, nurodyti tyrimai, taip pat ir pakartotiniai, paskyrus juos šeimos gydytojui, yra nemokami.

Kai pacientas nenori laukti jam siūlomo tam tikro planinio tyrimo arba procedūros ir pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka, jis privalo gydymo įstaigai susimokėti individualiai. Tuo atveju, jeigu pacientas nori nemokamos paslaugos, viešoji gydymo įstaiga tokį asmenį turi registruoti ir jam nurodyti konkrečią paslaugos suteikimo datą. Be to, šiuo atveju administracija privalo suteikti informaciją apie kitas gydymo įstaigas, kuriose pacientui reikalingos nemokamos paslaugos galėtų būti suteiktos greičiau.

Informaciją apie vaistų kompensavimą pacientams turi suteikti jį gydantis gydytojas. Tuo atveju, jeigu pacientas, turi specifinių klausimų dėl vaistų kompensavimo ir priemokų dydžio, turėtų individualiai kreiptis į VLK arba TLK.

Kaip sužinoti kokias paslaugas teikia sveikatos įstaiga? #

Informacijos apie gydymo įstaigų teikiamas mokamas ir nemokamas paslaugas, ieškokite gydymo įstaigų interneto svetainėse, registratūrose ar priėmimo skyriuose. Norint internetu išsiaiškinti, kokias paslaugas teikia sveikatos įstaiga, tai galima padaryti užėjus tiesiogiai į norimos sveikatos įstaigos interneto puslapį arba į atitinkamos teritorinės ligonių kasos, kuri sudariusi sutartį su sveikatos įstaiga, interneto puslapį. Teritorinės ligonių kasos puslapyje rodomos tos paslaugos, kurios apmokamos PSD lėšomis. Teritorinių ligonių kasų puslapiai leidžia išfiltruoti norimą įstaigą, norimą miestą ar norimą paslaugą.

Mokamų paslaugų sąrašą tvirtina sveikatos įstaigos vadovas įsakymu. Kai kurios iš įstaigų mokamų paslaugų sąrašą viešina savo interneto puslapiuose.

Kur galima pamatyti faktines eiles gydymo įstaigose? #

Pacientas informaciją apie faktines eiles gali rasti teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) interneto svetainėje.

Pacientai TLK interneto svetainėse gali rasti informaciją apie paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles dviem būdais:

 • Pagal pasirinktą asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) rasti duomenis apie joje teikiamas paslaugas ir šių paslaugų laukimo trukmę;
 • Pagal pasirinktą paslaugą (specialistą) rasti visas ASPĮ, teikiančias šią paslaugą (turinčios reikiamus specialistus), ir sužinoti paslaugos laukimo trukmę skirtingose ASPĮ, ASPĮ adresus bei kontaktinius telefonus.

Kaip galima vizitui pas gydytoją užsiregistruoti lengviau ir greičiau? #

Vienas iš būdų kuo anksčiau sužinoti apie atsilaisvinusią vietą vizitui pas gydytoją – naudotis išankstinės pacientų registracijos puslapiu interneto adresu www.esveikata.lt. Įvedę gydytojo pas kurį norite patekti vardą ir pavardę rasite artimiausią laisvą laiką, kuriuo galite atvykti vizitui.

Vaizdo įrašas. „Personalizuota medicina, Biobankai ir prašymai užpildyti informuoto sutikimo formą – ką svarbu žinoti pacientui?“ #

Kviečiame žiūrėti 2024-01-17 vykusio POLA nuotolinio seminaro įrašą „Personalizuota medicina, Biobankai ir prašymai užpildyti informuoto sutikimo formą – ką svarbu žinoti pacientui?“. Lektorius – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Biobanko vadovas Daniel Naumovas išsamiai ir suprantamai kalba apie personalizuotos medicinos taikymo principus, kaip pagal biožymenis parinkti individualiai pacientui tinkamiausią gydymą, kodėl personalizuota medicina vis dar nėra kasdienybė. Išgirsite apie biobankų vaidmenį.

Biobankas – specializuota biologinių mėginių saugykla, kurioje surinkti, saugomi ir tvarkomi biologiniai mėginiai ir sveikatos informacija skirti naudoti biomedicininiuose tyrimuose. D. Naumovas – mokslininkas, medicinos biologas pasakoja apie biožymenis, biomarkerius, dalinasi įžvalgomis apie medicinos ateitį ir paaiškina Informuoto asmens sutikimo formos paskirtį ir pildymo ypatumus, ką svarbu žinoti pacientui. Dar 2009 m. žurnale Times Magazine publikacijoje rašė, kad tarp 10-ies idėjų, keičiančių pasaulį, yra biobankai, tad kviečiame su šia tema susipažinti iš arčiau. Įdomaus žiūrėjimo!

Ar gali pacientas atsisakyti dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose ar mokymo procese? #

Be paciento sutikimo, jis negali būti įtraukiamas į sveikatos priežiūros įstaigoje vykdomą mokymo procesą ar biomedicininius tyrimus. Įtraukiant pacientą įbiomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

Informuojant apie paciento galimybę dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose, pacientui turi būti suteikiama ši informacija:

 • Biomedicininio tyrimo tikslas;
 • Biomedicininio tyrimo planas;
 • Atliekant biomedicininį tyrimą taikomi metodai;
 • Informacija apie gautą valstybės institucijos leidimą atlikti biomedicininį tyrimą;
 • Numatomą biomedicininio tyrimo naudą pacientui;
 • Galimą riziką ir nepatogumus, kuriuos tiriamajam gali sukelti biomedicininis tyrimas;
 • Galimos žalos, patirtos dėl biomedicininio tyrimo, atlyginimo tvarka;
 • Teisę atšaukti asmens sutikimą dalyvauti tyrime bet kuriuo metu, suteikiant informaciją apie biomedicininio tyrimo nutraukimo pasekmes;
 • Sveikatos informacijos konfidencialumo garantijas.

Informaciją apie biomedicininius tyrimus pateikia:

 • Sveikatos priežiūros specialistas;
 • Lietuvos bioetikos komitetas;
 • Biomedicininius tyrimus koordinuojantys centrai (Santaros klinikų biomedicininių tyrimų centras).

Sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis. Laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas įmokymo procesą.

Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jįbūtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Jo rašytinis pareiškimas turi būti saugomas paciento medicinos dokumentuose.

Vaizdo įrašas. E.sveikata ir mobilios programėlės: vienas prisijungimas, daug galimybių #

Kviečiame stebėti „POLA akademijos” seminaro įrašą, kurio metu kartu su Sveikatos apsaugos ministerijos, sveikatos įstaigų atstovais, gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais aptarėme ir pademonstravome:

 1. Kas yra e. sveikata ir kokios jos galimybės pacientui.
 2. Kaip pacientams sekasi naudotis e. sveikata ir su kokiomis problemomis susiduriama.
 3. Kaip e. sveikata Jums gali padėti geriau stebėti savo sveikatą.
 4. Kaip naudotis visais e. sveikatos privalumais.
 5. Kas yra išankstinė pacientų registracijos sistema (IPR IS) ir kaip ja naudotis.
 6. Kas yra sveikatos mobiliosios programėlės ir ar jos padeda? Kaip rasti man tinkamiausią?
 7. Kaip veikia POLA programėlė ir kokie jos privalumai.

Jūs galite gauti nemokamą POLA teisininko konsultaciją #

POLA kortelės turėtojai gali kreiptis dėl teisinės konsultacijos: atsakysime į klausimus, susijusius su sveikatos, darbo, socialinės apsaugos, draudimo, paveldėjimo teise

Konsultacija suteikiama užpildžius konsultacijų anketą POLA tinklapyje, paskambinus ir užsiregistravus tel. +370 606 07257 arba parašius el. paštu konsultacijos@pola.lt. Konsultacijos teikiamos telefonu Jums patogiu metu.

Trumpą teisinio klausimo aprašymą (anonimiškai) paskelbsime tinklalapyje – atsakymas padės ir kitiems pacientams.

Susisiekite su POLA pacientų gidais #

Jei turite dar klausimų – kreipkitės į POLA pacientų gidus. Šie POLA savanoriai, kurie patys yra/buvo onkologiniai pacientai arba jų artimieji, padės susiorientuoti, kaip išspręsti praktinius gyvenimo klausimus, tokius kaip išmokos, nedarbingumo nustatymo procedūros, paaiškins, kokią pagalbą gali suteikti POLA. Šie savanoriai padės sergantiesiems ar jų artimiesiems nepasiklysti informacijos apie ligą gausoje, įkvėps kasdienybėje ir neš viltį gyvenimui.

Siekdami pagerinti naršymo kokybę šioje svetainėje naudojame slapukus. Paspaudęs „sutinku“ sutinki su šia Privatumo politika ir joje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Tu gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padarysi pakeitęs savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Daugiau informacijos rasi privatumo politikos skiltyje. View more
Cookies settings
Patvirtinti
Privatumo politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privatumo politika

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, įmonės kodas: 302704554, registracijos adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas (toliau – „POLA“), įsipareigoja užtikrinti svetainės lankytojų (toliau – „Lankytojai“) asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis POLA interneto svetaine https://pola.lt/ (toliau – „Svetainė“) ir joje esančiu turiniu. Lankantis Svetainėje, POLA arba POLA įgalioti paslaugų teikėjai pasitelkia įvairias technologijas duomenų išsaugojimui tam, kad Lankytojų naudojimasis Svetaine būtų patogesnis ir saugesnis, o siūlomos paslaugos būtų aktualesnės. Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) sukurta tam, kad Lankytojai sužinotų daugiau informacijos apie Svetainėje naudojamas technologijas. 1. BENDRA INFORMACIJA APIE SLAPUKUS Svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Jie leidžia Jūsų poreikiams pritaikyti Svetainės veikimą, taip pat palengvina naršymą ir naudojimąsi Svetaine. Slapukai – kas tai? Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Lankytojo interneto naršyklė apsilankant Svetainėje patalpina Lankytojo kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia Svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:
 • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);
 • naršyklės tipas;
 • demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis);
 • duomenys apie tai, kaip Lankytojas naršo Svetainėje (kuriose sekcijose lankotės, kuo konkrečiai domitės).
Tikslai, kuriais POLA naudoja slapukus Slapukais siekiame:
 • užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą; POLA naudoja slapukus palaikant POLA saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus Svetainėje;
 • gerinti Svetainės veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Lankytojai apsilanko Svetainėje iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
 • atpažinti sugrįžtančius Svetainės Lankytojus; parodyti tinkamą informaciją Lankytojams; išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams Lankytojams;
 • analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote;
 • išmatuoti į mūsų Svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;
 • tikslinei rinkodarai, reklamai; naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų Svetainėje, tiek ir už jos ribų.

2. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI Kiekvieną kartą Jums apsilankius Svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius Svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje, ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje. Visi mūsų naudojami slapukai gali būti naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu. Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Svetainės puslapio viršuje iškylančioje slapukų juostoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalėsime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks Svetainė. Žemiau išvardijame pagrindinius Svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis ir renkamus duomenis. Būtinieji slapukai
 • Šie slapukai Svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose, anketose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų Svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų.
Funkciniai slapukai
 • Naudojant šiuos slapukus Lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba Lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse.
Analitiniai slapukai
 • Analitiniai slapukai parodo, ar Lankytojas jau buvo lankęsis Svetainėje. Šie anoniminiai slapukai padeda sekti Lankytojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Svetainės naudojimą ir padeda tobulinti Svetainės veikimą.
Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai
 • Šie slapukai leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą Svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad tai padėtų matuoti reklamos efektyvumą.

3. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SLAPUKAI Gali būti, jog svetainės „Facebook“, „Twitter“, „Youtube“, „Linkedin“ ir kitos trečiųjų šalių priemonės nustato slapukus, kad būtų galima dalintis turiniu socialiniuose tinkluose arba rengti su prieiga susijusią statistiką. Slapukų buvimas, skaičius ir statusas gali priklausyti nuo to, kaip atitinkamomis platformomis naudojotės prieš apsilankydami Svetainėje arba joje lankydamiesi. Turėtumėte pasidomėti, kokios politikos socialinių tinklų slapukų klausimu laikosi atitinkamos interneto svetainės.
SLAPUKŲ ATSISAKYMAS, BLOKAVIMAS Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai. Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė. Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus slapukų pagalba surinktus ir tvarkomus duomenis, kreipdamiesi elektroniniu paštu info@pola.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu. Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/. Visgi, jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios Svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.
BENDROSIOS NUOSTATOS Duomenų tvarkymo pagrindai ir terminai Elektroninės prekybos, POLA kortelės išdavimo ir administravimo, sutarčių su savanoriais ir paslaugų teikėjais vykdymo tikslais asmens duomenis tvarkome ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu pagrindu (sutarties sudarymas ir vykdymas). Elektroninės prekybos, sutarčių su savanoriais ir paslaugų teikėjais vykdymo tikslais duomenis saugosime 5 metus nuo sutartinių santykių pabaigos. POLA kortelės išdavimo ir administravimo tikslu tvarkomus duomenis saugosime tol, kol nenutrauksite naudojimosi kortele, pateikdami mums prašymą. Paminėtais tikslais tvarkomi duomenis yra būtini tikslams pasiekti, be asmens duomenų įvardintų tikslų pasiekti negalėtume. Komunikacija elektroniniu paštu Vykdant elektroninę komunikaciją Jūsų pateikiamų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti šią komunikaciją ir joje pateikti tam tikrus duomenis. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties sudarymas ir vykdymas (jeigu esame ją su Jumis sudarę), teisėtas interesas (pavyzdžiui, jeigu esate juridinio asmens darbuotojas) bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas. Be sutarties sudarymo ir vykdymo, Jūsų duomenys tvarkomi vidaus administravimo tikslu. Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai komunikuojate elektroniniu paštu. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, elektroninės darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose. Duomenų gavėjai Jūsų asmens duomenis galime perduoti IT, serverio ir pašto paslaugų teikėjams, advokatams, teisininkams, teismams ir kitoms valstybės institucijoms. POLA kortelės turėtų asmens duomenis papildomai galime perduoti POLA organizacijos nariams. Duomenų subjektų teisės Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. Ši Politika gali būti POLA atnaujinama. POLA informuos Lankytojus apie atnaujinimus, Svetainėje pateikdama naują Politikos versiją. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Politikos versiją. Ši Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.
Save settings